top of page

​普  通  話  一  班 (童 遙)
MANDARIN Level I
(Nursery Rhyme)

Nursery Rhymes- 01 Clap hands nod head (pai shou dian tou)
00:00 / 01:07
Nursery Rhymes- 02 Sitting down (pai pai zuo)
00:00 / 01:14
Nursery Rhymes- 03 Clap hands, nod head (pai pai shou, dian dian tou)
00:00 / 01:36
04 Everybody up (da jia shang)
00:00 / 01:19
Nursery Rhymes- 06 Run run run (pao pao pao)
00:00 / 01:39
Nursery Rhymes- 07 The sun is round (tai yang yuan)
00:00 / 00:45
Nursery Rhymes- 08 Little sheep (xiao mian yang)
00:00 / 00:43
Nursery Rhymes- 09 Shake Hands (wo wo shou)
00:00 / 01:28
Song- 10 Puppy and Kitten (Xiao gou he xiao mao)
00:00 / 00:49
bottom of page