top of page

​普  通  話  一  班
MANDARIN Level I 

第二課 Lesson 2
00:00 / 03:44
Mandarin I Lesson 01
00:00 / 03:42
Mandarin I Lesson 02
00:00 / 04:22
Mandarin I Lesson 03
00:00 / 02:38
Nursery Rhyme Touching the Eye (mo mo yan jing)
00:00 / 00:52
Nursery Rhyme Mid-Autumn Festival (zhong qiu jie)
00:00 / 01:18
Nursery Rhyme Television (dain shi ji)
00:00 / 01:10
Music Only How Are You (ni hao ma) Music
00:00 / 01:07
Music Only What's Your Name (ni jiao shen me ming zi) Music
00:00 / 01:04
Music Only Little Hands (xiao xiao shou) Music
00:00 / 00:25
Music Only Mid-Autumn Festival (zhong qiu jie) Music
00:00 / 01:03
Music Only A New Friend (huan ying xin peng you) Music
00:00 / 01:24
Music Only My Body (wo de shen ti) Music
00:00 / 01:06
bottom of page